Våra uppdrag

Vår största uppdragsgivare är Länstrafiken Kronoberg. Vi kör skolskjuts till Ingelstad, Värends Nöbbele och Uråsa skola. Handikapputrustade fordon används för trafik åt Serviceresor. I våra uppdrag finns också bussresor åt företag och privatpersoner i vår omgivning.